MILK AMYLOID A

BIOMARKER PRO ČASNÉ DIAGNÓZY MASTITIDY A PRO SNÍŽENÍ POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK.

5

Technické studie

Typ mléka MAA
práh
SCC práh Citlivost Specifičnost Typ mastitidy Odkaz
Čtvrťák >16,4mg/L 90,6% 98,3% Subklinický Safi et al. 2009
Čtvrťák >130 89,6% 72,0% Subklinický Safi et al. 2009
Kompozitní 100 96,6% 57,9% Hlavní patogen Jaeger et al. 2016
Kompozitní 3,9μg/mL 84,7% 96,6% Hlavní patogen Jaeger et al. 2016
Kompozitní 3,9μg/mL 100 82,0% 98,0% Hlavní patogen Jaeger et al. 2016
Nádrž 20,78 ng/mL <200> 97,3% 46,7% Subklinický Taghdiri, 2018

 

Jsou k dispozici dva formáty sady v závislosti na analytických potřebách laboratoře:

  • Sada TM-900 pro 800 testů,

  • Sada TP-8072 pro 80 testů.

5

Mléko Amyloid-A test - silný časný biomarker mastitidy

Milk Amyloid A (MAA) je biomarker akutní fáze proteinu specifický pro klinickou a subklinickou mastitidu. MAA byl důkladně vyhodnocen a nyní je považován za lepší alternativu k existujícím metodám pro časnou diagnózu mastitidy v programu testování zlepšení dojnic.

Na základě metody ELISA jsou sady MAA navrženy k určení množství Amyloidu A v syrovém mléce s cílem provést časnou diagnózu mastitidy, čímž se zachovává pohoda zvířat, zlepšuje se produkce mléka a snižuje se používání antibiotik.

5

Výhody MAA

Běžně používané metody pro diagnostiku mastitidy jsou počty somatických buněk v mléce nebo jiné typy bakteriologických testů. Tyto metody však nejsou dostatečně účinné pro diagnostiku mastitidy

  • V některých případech není přítomný bakteriální růst, i když je přítomna infekce (Koivula et al, 2007; Riekerink et al, 2008).
  • Negativní výsledky jsou běžné, zejména pokud jsou testy provedeny pouze jednou..
  • Možná bakteriální kontaminace během odběru vzorků.

Na rozdíl od těchto metod poskytuje test MAA dřívější a jistější screening pro infekce vaječníků.

 

  • Hladiny MAA v zdravých čtvrtích jsou nízké nebo nedetekovatelné a rychle se zvyšují v infikovaných čtvrtích stejného vymyku (Eckersall et al. 2001; Grönlund et al. 2003; Alsemgeest et al. 1994; Werling et al. 1996; Heegard et al. 2000; Hany Ahmed Hussein et al. 2018).
  • Hladiny MAA se mohou rychle zvýšit až o 1000krát po experimentálně vyvolané infekci výdajné žlázy E. Coli (Suojala et al., 2008), S.Aureus (Grönlund et al., 2003), Strep. Uberis (Pedersen et al. 2003) a vnitřní infuzi endotoxinu (LPS) odvozeného z buněčné stěny E.Coli (Lehtolainen et al., 2004).

Technical studies

Type of milk MAA Threshold SCC Threshold Sensitivity Specificity Type of mastitis Reference
Quarter >16,4mg/L 90,6% 98,3% Subclinical Safi et al. 2009
Quarter >130 89,6% 72,0% Subclinical Safi et al. 2009
Composite 100 96,6% 57,9% Major pathogen Jaeger et al. 2016
Composite 3,9μg/mL 84,7% 96,6% Major pathogen Jaeger et al. 2016
Composite 3,9μg/mL 100 82,0% 98,0% Major pathogen Jaeger et al. 2016
Tank 20,78 ng/mL <200> 97,3% 46,7% Subclinical Taghdiri, 2018

Two kit formats are available depending on the analytical needs of the laboratory:

  • TM-900 kit for 800 tests,
  • TP-8072 kit for 80 tests.

Kompatibilní s většinou čteček mikrodesek ELISA

5

ÚDRŽBA A PODPORA

Služba zákazníkům vždy byla prioritou společnosti Bentley Instruments. Zaručujeme našim zákazníkům promptní pomoc pro optimální produktivitu.
Abychom zaručili nejvyšší úroveň produktivity, náš tým techniků se stará o instalaci, školení a diagnostiku vzdáleně i lokálně.
Platforma FreshDesk je k dispozici po registraci a poskytuje přístup k naší e-službě.

E-ticketová služba umožňuje položit našim inženýrům dotazy ohledně vašich problémů, technické databáze (historie zařízení, technické poznámky, manuály...), diagnostické nástroje (problém/řešení), celosvětovou síť výrobních inženýrů a servis po prodeji pro rychlou a interaktivní pomoc, která je k dispozici kdykoli.