BACTOCOUNT IBCM 3.0

JEDINEČNÁ ŠKÁLOVATELNÁ PLATFORMA PRO OKAMŽITÉ A VELMI PŘESNÉ VYPOČTY JEDNOTLIVÝCH BAKTERIÍ A SOMATICKÝCH BUNĚK V SYROVÉM MLÉCE

5

Nejskalovatelnější platforma pro okamžité a kompletní určení hygienické kvality syrového mléka.

BactoCount IBCM 3.0 je optimálním řešením pro přesné stanovení hygienické kvality syrového mléka v reálném čase v přijímacích stanicích mlékáren. Díky revolučnímu cytometru umožňuje provádět spolehlivou analýzu celkové flóry a somatických buněk v syrovém mléce, což umožňuje rychlejší uvolnění mléčných dávek.
Nový BactoCount IBCM 3.0 nabízí multiplexní aplikace díky své unikátní specializované platformě. Třetí generace může být vybavena volitelným druhým laserem a dvěma detektory. Na daný vzorek lze provádět až dvě aplikace současně.
BactoCount IBCM 3.0 lze vybavit dopravníkem, aby dosáhl maximálního průtoku 50 analýz za hodinu (volitelné).

5

Technické specifikace*

Typ syrového mléka Kráva, koza, ovce, buvol, …
Carryover ≤ 1% (typické ≤ 0.5%)
CELKOVÁ FLÓRA Ekvivalent BactoCount IBC & ISO standard 48332 – 10 000 kIBC/mL
Opakovatelnost a Reprodukovatelnost Rozsah (kIBC/mL)
10-50
51 – 100
101 – 300
> 300
Specifikace
Sr ≤ 0,07 log
Sr ≤ 0,06 log
Sr ≤ 0,05 log
Sr ≤ 0,03 log
S≤ 0,14 log
S≤ 0,12 log
S≤ 0,10 log
S≤ 0,06 log
Přesnost Sy, x ≤ 0,3 log (ISO 4833)
SOMATICKÉ BUŇKY 0 – 10,000 cells (kSCC)/mL
Přesnost ≤ 10% (ISO 13366-1)
Opakovatelnost Range (kSCC/mL)
100 – 300
300 – 500
> 500
Specifications
Cv ≤ 5%
Cv ≤ 3%
Cv ≤ 2%
DALŠÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Pracovní faktor (neředěný) 100 – 200
Rychlost Manuální verze
Automatická verze
až 50 analýz/hod
Napětí 115/220 V | 50/60 Hz
Rozměry
(DxŠxV)
68. 6 x 43.2 x 55.9 cm
Váha 50.4 kg
Připojeno k lokální databázi a vzdáleně přístupné.

*Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Technical Specifications*

Type of raw milk Cow, sheep, goat, buffalo, …
Carryover ≤ 1% (typically ≤ 0.5%)
TOTAL FLORA Equivalent to BactoCount IBC & ISO standard 4833
2 – 10,000 kIBC/mL
Repeatability &
Reproducibility
Range (kIBC/mL)
10-50
51 – 100
101 – 300
> 300
Specifications
Sr ≤ 0,07 log
Sr ≤ 0,06 log
Sr ≤ 0,05 log
Sr ≤ 0,03 log
S≤ 0,14 log
S≤ 0,12 log
S≤ 0,10 log
S≤ 0,06 log
Accuracy Sy, x ≤ 0,3 log (ISO 4833)
SOMATIC CELLS 0 – 10,000 cells (kSCC)/mL
Accuracy ≤ 10% (ISO 13366-1)
Repeatability Range (kSCC/mL)
100 – 300
300 – 500
> 500
Specifications
Cv ≤ 5%
Cv ≤ 3%
Cv ≤ 2%
ADDITIONAL TECHNICAL SPECIFICATIONS
Work factor (undiluted) 100 – 200
Speed Manual version
Automatic version
up to 50 analyses/hour
Voltage 115/220 V | 50/60 Hz
Dimensions (WxHxD) 68. 6 x 43.2 x 55.9 cm
Weight 50.4 kg
Connected to the local database and accessible remotely

*Specifications subject to change without notice.

BactoCount IBCm 3.0 je plně standardizován podle norem ISO 9001 a využíváme mezinárodní proficiency testování celkové flóry, akreditované podle normy ISO 17043, stejně jako naše mrazem sušené IBC a SCC SRM (Sekundární referenční materiály).

S kombinací BactoCount IBCm 3.0 a Agiflex 270 je příprava vzorků zcela standardizovaná. Agiflex 270 je kompaktní jednotka navržená pro obrácené míchání všech typů nádob, jako jsou vzorkovací podnosy, lahvičky a zkumavky. Možnost nastavení otáček od 17 do 52 za minutu.

5

ÚDRŽBA A PODPORA

Služba zákazníkům vždy byla prioritou společnosti Bentley Instruments. Zaručujeme našim zákazníkům promptní pomoc pro optimální produktivitu.
Abychom zaručili nejvyšší úroveň produktivity, náš tým techniků se stará o instalaci, školení a diagnostiku vzdáleně i lokálně.
Platforma FreshDesk je k dispozici po registraci a poskytuje přístup k naší e-službě.

E-ticketová služba umožňuje položit našim inženýrům dotazy ohledně vašich problémů, technické databáze (historie zařízení, technické poznámky, manuály...), diagnostické nástroje (problém/řešení), celosvětovou síť výrobních inženýrů a servis po prodeji pro rychlou a interaktivní pomoc, která je k dispozici kdykoli.