COMBI FTS

RYCHLÉ A VELMI PŘESNÉ URČENÍ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ MLÉKA A POČTU SOMATICKÝCH BUNĚK.

STANDARDIZACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER V REÁLNÉM ČASE BEZ REAGENTŮ PRO OPTIMÁLNÍ PŘENOSNOST A STABILITU KALIBRACÍ

bentley-FTS-combi
5

Technické specifikace*

FCM FTS
Rozsah měření 0-10,000,000 SCC/mL 0-15%
Typ syrového mléka Kráva, koza, ovce, buvol, … Kráva, koza, ovce, buvol, …
Přesnost < 10% (ISO 13366-1) Cv < 1%
Opakovatelnost Rozsah (kSCC/mL)
100-300
300-500
> 500
Specifikace
Cv < 6%
Cv < 4%
Cv < 3%

Cv < 0,5% (pro tuky, bílkoviny, laktózu a pevné látky)

 

Carry-over < 1% (typicke < 0,5%) < 1% (typicke < 0,5%)
Napětí 110/220V | 50/60Hz 110/220V | 50/60Hz
Rozměry
(DxŠxV)
61 x 66 x 39,4 cm 61,2 x 67.6 x 38,4 cm
Váha 45,4 Kg 45,4 kg
Připojeno k lokální databázi a vzdáleně přístupné.

**Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Kombinace FTS Combi a ILAS 3000 umožňuje optimální automatizaci a standardizaci analytického řetězce a zároveň snižuje chyby výsledků měření. Jeden operátor může současně spravovat až 3 linky. Systém analyzuje až 600 vzorků za hodinu pro zvýšení produktivity a standardizaci.

5

Konečné řešení pro optimální stanovení a zhodnocení chemického složení syrového mléka

FTS Combi je rychlý a plně automatický přístroj, který kombinuje spektrometr FTS FT-MIR a moduly FCM Flow Cytometer pro vysokou přesnost a spolehlivé stanovení chemického obsahu (až 64 parametrů) a somatických buněk syrového mléka s maximálním průtokem 600 vzorků/hodinu.
FTS Combi je k dispozici ve třech verzích (400, 500 a 600 vzorků/hodinu), aby nejlépe vyhověl vašim analytickým potřebám.

5

FTS modul - spektrometr navržený pro analýzu syrového mléka

Vybraným průmyslovým spektrometrem Fourierovy transformace ve střední infračervené oblasti (FT-MIR) je Bentley FTS schopen provádět kompletní a detailní analýzu chemického složení mléka. Současně lze analyzovat až 64 parametrů (tuk, bílkoviny, laktóza, sušina, močovina, kasein, profil mastných kyselin, ketonová tělíska, krevní BHB, …), což přináší značné úspory času a nákladů ve srovnání s alternativními metodami. Spektra každé analyzované vzorky jsou ukládána v softwarové databázi, což umožňuje vývoj nových aplikací a retroaktivní analýzy.

FTS zahrnuje patentovanou metodu společnosti Bentley Instruments pro standardizaci spekter v reálném čase bez použití činidel, aby bylo možné optimalizovat přenosnost a stabilitu kalibrací a kvalitativní analýzu spektr (příměsí).

Výkon modulu FTS plně splňuje požadavky norem ISO 9622|IDF 141:2013, AOAC a ICAR pro analýzu složek mléka.

5

Modul FCM - Ověřená technologie pro počítání somatických buněk v syrovém mléce

Somacount FCM je založen na technologii průtokové cytometrie s emisí a detekcí signálu fluorescence pro počítání somatických buněk v syrovém mléce.

Vzorek mléka je nejprve ošetřen inkubačním činidlem, které se skládá z roztoku pro vyjasnění a fluorescenčního značení, aby proniklo do somatických buněk a obarvilo jejich DNA/RNA. Část směsi je pak vstříknuta do průtokového cytometru, ve kterém jsou somatické buňky zarovnány a vystaveny intenzivnímu laserovému paprsku k vytvoření fluorescenčního signálu. Fluorescenční signál je zachycen optikou, filtrován a detekován fotomultiplikátorem. Intenzita fluorescenčních pulzů je pak zaznamenána k vytvoření křivky distribuce vrcholů a uzavřena s detekčním prahem k určení počtu somatických buněk.

FCM se skládá ze dvou přesně identických kanálů (tok tekutiny a optika). Tento design poskytuje výhodnou redundanci: pokud dojde k anomálii v jednom kanálu, operátor může jednoduše změnit parametry a pokračovat v analýze pouze na jednom kanálu s maximální rychlostí 300 vzorků za hodinu.

Analytický výkon FCM plně splňuje požadavky norem ISO 13366-2|IDF 148-2:2006, AOAC a ICAR pro výpočet somatických buněk v mléce.

Technical specifications*

FCM FTS
Measurement range 0-10,000,000 SCC/mL 0-15%
Raw milk type Cow, goat, sheep, buffalo, … Cow, goat, sheep, buffalo, …
Accuracy < 10% (ISO 13366-1) Cv < 1%
Repeatability Range (kSCC/mL)
100-300
300-500
> 500
Specifications
Cv < 6%
Cv < 4%
Cv < 3%
Cv < 0,5% (for Fat, Protein, Lactose & DM)

Carry-over < 1% (typiquement < 0,5%) < 1% (typically < 0,5%)
Voltage 110/220V | 50/60Hz 110/220V | 50/60Hz
Dimensions (DxWxH) 61 x 66 x 39,4 cm 61,2 x 67.6 x 38,4 cm
Weight 45,4 Kg 45,4 kg
Connected to the local database and remotely accessible

* Specifications subject to change without any prior notice.

The combination of the FTS Combi and ILAS 3000 enables the analytical chain to be optimally automated and standardized while reducing MSDs. One operator can manage up to 3 lines simultaneously. The system analyzes up to 600 samples per hour for productivity and standardization.

Somacount FCM je plně standardizován prostřednictvím našeho výrobního procesu dle normy ISO 9001 a použitím lyofilizovaných standardů SCC CRM (Certified Reference Material). Tyto vzorky s dlouhou životností lze rychle rekonstituovat a použít k standardizaci, kalibraci nebo provádění pravidelných kontrol, aby se zajistila optimální výkonnost přístroje.

5

ÚDRŽBA A PODPORA

Služba zákazníkům vždy byla prioritou společnosti Bentley Instruments. Zaručujeme našim zákazníkům promptní pomoc pro optimální produktivitu.
Abychom zaručili nejvyšší úroveň produktivity, náš tým techniků se stará o instalaci, školení a diagnostiku vzdáleně i lokálně.
Platforma FreshDesk je k dispozici po registraci a poskytuje přístup k naší e-službě.

E-ticketová služba umožňuje položit našim inženýrům dotazy ohledně vašich problémů, technické databáze (historie zařízení, technické poznámky, manuály...), diagnostické nástroje (problém/řešení), celosvětovou síť výrobních inženýrů a servis po prodeji pro rychlou a interaktivní pomoc, která je k dispozici kdykoli.