SOMACOUNT FC

ČASOVĚ REÁLNÉ A VYSOCE PŘESNÉ POČÍTÁNÍ SOMATICKÝCH BUNĚK V SYROVÉM MLÉCE

somacount-FC-Auto
5

Technické specifikace*

Rozsah měření 0-10.000.000 cells/mL
Typ mléka Kráva, koza, ovce, buvol, …
Přesnost < 10% (ISO 13366-1)
Opakovatelnost Rozsah (kSCC/mL)
100-300
300-500
> 500
Specifikace
CV < 6%
CV < 4%
CV < 3%
Carry-over < 1% (typically < 0,5%)
Napětí 110/220V | 50/60Hz
Rozměry
(DxŠxV)
61 x 66 x 39.4 cm
Váha 45.4 kg
Připojeno k lokální databázi a vzdáleně přístupné.

*Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SomaCount FC lze kombinovat s DairySpec FT pro kompletní a současnou analýzu chemického složení mléka a počtu somatických buněk. Tento automatizovaný systém byl navržen pro mlékárenské laboratoře a průmyslové podniky, které potřebují vysoce spolehlivé a přesné výsledky. Jsou k dispozici tři verze (100, 200 a 300 analýz/hodinu).

Díky kombinaci SomaCount FC a Agiflex 270 je příprava vzorků zcela standardizovaná.
Agiflex 270 je kompaktní přístroj navržený pro obrácené třepání všech typů nádob, jako jsou vzorkové koše, lahve a zkumavky.
Nastavitelná rychlost otáčení od 17 do 52 otáček za minutu.

 

5

Optimální kontrola počtu somatických buněk v mléce

Na základě více než 25 let zkušeností a výzkumu využívá SomaCount FC průtokovou cytometrii k přesné a rychlé enumeraci počtu somatických buněk v mléce. K dispozici v několika verzích, SomaCount FC může být vybaven dopravním pásem, které automatizuje odběr vzorků až 300 vzorků za hodinu.

5

Princip fungování

Vzorek mléka je nejprve ošetřen inkubačním činidlem, které se skládá z roztoku čisticího pufru a fluorescenčního značení, které proniká somatickými buňkami a barví jejich DNA/RNA.

Po této inkubační době je část směsi vstříknuta do průtokového cytometru, ve kterém jsou somatické buňky zarovnány a vystaveny intenzivnímu laserovému paprsku k vytvoření fluorescenčního signálu.
Fluorescenční signál je zachycen optikou, filtrován a detekován fotomultiplikátorem.
Intenzita a šířka fluorescenčních pulzů jsou zaznamenány k vytvoření distribučních křivek a nastavení detekčního prahu.

5

Charakteristiky SomaCount FC

  • Metoda založená na fluorescenční průtokové cytometrii,
  • Extrémně přesné: plně splňuje normy ISO 13366/IDF 148A pro počítání somatických buněk,
  • Nízké náklady na provoz a údržbu,
  • Nízké náklady na provoz a údržbu,
  • Podpora a vzdálený přístup,
  • Centralizovaná databáze (LIMS),
  • Přizpůsobitelné softwarové rozhraní,
  • Vestavěná automatická funkce oplachování a čištění,
  • Indikátory na předním panelu poskytují okamžitou vizuální zpětnou vazbu o celkovém stavu a provozu přístroje.
  • K dispozici ve verzích poloautomatické a automatické až do 300 vzorků/hodin.

Technical Specifications

Measurement range 0-10.000.000 cells/mL
Milk type Cow, goat, sheep, buffalo, …
Précision < 10% (ISO 13366-1)
Accuracy Range (kSCC/mL)
100-300
300-500
> 500
Specifications
CV < 6%
CV < 4%
CV < 3%
Carry-over < 1% (typically < 0,5%)
Voltage 110/220V | 50/60Hz
Dimensions (DxWxH) 61 x 66 x 39.4 cm
Weight 45.4 kg
Connected to the local database and remotely accessible

*Specifications subject to change without any prior notice.

The SomaCount FC can be combined with the DairySpec FT for the complete and simultaneous analysis milk chemical composition and somatic cell count. This automated system has been designed for dairy laboratories and industries requiring highly reliable and accurate results. Three versions are available (100, 200 and 300 analyses/hour).
Thanks to the combination of SomaCount FC and Agiflex 270, sample preparation is completely standardized. The Agiflex 270 is a compact instrument, designed for upside-down shaking of all types of containers such as sample baskets, vials and tubes. Adjustable rotation speed from 17 to 52 revolutions per minute.

SomaCount FC je plně standardizován podle normy ISO 9001 a používá lyofilizované SRM (Sekundární referenční materiály) SCC. Tyto vzorky s dlouhou životností lze rychle rekonstituovat a použít k standardizaci, kalibraci nebo pravidelným kontrolám, aby se zajistila optimální výkonnost přístroje.

5

ÚDRŽBA A PODPORA

Služba zákazníkům vždy byla prioritou společnosti Bentley Instruments. Zaručujeme našim zákazníkům promptní pomoc pro optimální produktivitu.
Abychom zaručili nejvyšší úroveň produktivity, náš tým techniků se stará o instalaci, školení a diagnostiku vzdáleně i lokálně.
Platforma FreshDesk je k dispozici po registraci a poskytuje přístup k naší e-službě.

E-ticketová služba umožňuje položit našim inženýrům dotazy ohledně vašich problémů, technické databáze (historie zařízení, technické poznámky, manuály...), diagnostické nástroje (problém/řešení), celosvětovou síť výrobních inženýrů a servis po prodeji pro rychlou a interaktivní pomoc, která je k dispozici kdykoli.