Bactocount IBC 3.0

JEDINEČNÁ ŠKÁLOVATELNÁ MULTIPLEXNÍ PLATFORMA PRO RYCHLOU A ÚPLNOU DETERMINACI HYGIENICKÉ KVALITY SYROVÉHO MLÉKA

IBCm-bactocount
5

Nová generace počítačů bakterií pro optimální stanovení hygienické kvality syrového mléka

BactoCount IBC 3.0 je plně automatický přístroj, který využívá průtokovou cytometrii pro rychlé, přesné a extrémně spolehlivé počítání jednotlivých bakterií a somatických buněk v syrovém mléce.

Tento nový revoluční a evoluční platforma umožňuje splnit současné a předvídat budoucí požadavky laboratoří na optimální stanovení a zhodnocení hygienické kvality mléka.

Nový BactoCount IBC 3.0 nabízí multiplexní aplikace díky své unikátní specializované platformě. Třetí generace může být vybavena volitelným druhým laserem (k dispozici 16 vlnových délek) a čtyřmi detektory (pro fluorescence a rozptylové signály). Na daném vzorku lze současně spustit až tři aplikace.

Celkový design přístroje byl také promyšlen pro snadný přístup a údržbu. S tímto na mysli, verze IBC 3.0 zahrnuje nový samo-vyrovnaný magnetický blok buněk.

5

Technické specifikace*

Typ syrového mléka Kráva, koza, ovce, buvol …
Carryover ≤ 1% (typicky ≤ 0.5%)
CELKOVÁ FLÓRA Ekvivalent BactoCount IBC & ISO standard 48332
2 – 10,000 IBC/µL
Opakovatelnost a Reprodukovatelnost Rozsah (IBC/µL)
10 – 50
51 – 100
101 – 300
> 300
Specifikace
Sr ≤ 0,07 log
Sr ≤ 0,06 log
Sr ≤ 0,05 log
Sr ≤ 0,03 log
S≤ 0,14 log
S≤ 0,12 log
S≤ 0,10 log
S≤ 0,06 log
Přesnost Sy, x ≤ 0,3 log (ISO 4833)
SOMATICKÉ BUŇKY 0 – 10,000 buňky (SCC)/µL
Přesnost ≤ 10% (ISO 13366-1)
Opakovatelnost Range (IBC/µL)
100 – 300
300 – 500
> 500
Specifications
Cv ≤ 5%
Cv ≤ 3%
Cv ≤ 2%
DALŠÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Pracovní faktor (neředěný) 100 – 200
Rychlost 100 vzorků/hod,  200 vzorků/hod
Napětí 115/220 V | 50/60 Hz
Rozměry
(DxŠxV)
152.4 x 121.9 x 61.0 cm
Váha 115.0 kg
Připojeno k lokální databázi a vzdáleně přístupné.

*Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Technical Specifications*

Type of raw milk Cow, sheep, goat, buffalo, …
Carryover ≤ 1% (typically ≤ 0.5%)
Total Flora Equivalent to BactoCount IBC & ISO standard 4833
2 – 10,000 IBC/µL
Repeatability & Reproducibility Range (IBC/µL)
10 – 50
51 – 100
101 – 300
> 300
Specifications
Sr ≤ 0,07 log
Sr ≤ 0,06 log
Sr ≤ 0,05 log
Sr ≤ 0,03 log
S≤ 0,14 log
S≤ 0,12 log
S≤ 0,10 log
S≤ 0,06 log
Accuracy Sy, x ≤ 0,3 log (ISO 4833)
Somatic cells 0 – 10,000 cells (SCC)/µL
Accuracy ≤ 10% (ISO 13366-1)
Repeatability Range (IBC/µL)
100 – 300
300 – 500
> 500
Specifications
Cv ≤ 5%
Cv ≤ 3%
Cv ≤ 2%
Additional technical specifications
Work factor (undiluted) 100 – 200
Speed 100 samples/hour 200 samples/hour
Voltage 115/220 V | 50/60 Hz
Dimensions (WxHxD) 152.4 x 121.9 x 61.0 cm
Weight 115.0 kg
Connected to the local database and accessible remotely

* Specifications subject to change without notice.

Kompatibilní s novým ILAS 4000 pro plnou automatizaci a standardizaci analytického řetězce.

5

ÚDRŽBA A PODPORA

Služba zákazníkům vždy byla prioritou společnosti Bentley Instruments. Zaručujeme našim zákazníkům promptní pomoc pro optimální produktivitu.
Abychom zaručili nejvyšší úroveň produktivity, náš tým techniků se stará o instalaci, školení a diagnostiku vzdáleně i lokálně.
Platforma FreshDesk je k dispozici po registraci a poskytuje přístup k naší e-službě.

E-ticketová služba umožňuje položit našim inženýrům dotazy ohledně vašich problémů, technické databáze (historie zařízení, technické poznámky, manuály...), diagnostické nástroje (problém/řešení), celosvětovou síť výrobních inženýrů a servis po prodeji pro rychlou a interaktivní pomoc, která je k dispozici kdykoli.

Fill out this form and download the product brochure in PDF format

    I have read the privacy policy. I agree that my information and data may be collected and stored electronically to respond to my request.